Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
eyot
20:57
eyot
15:48
eyot
13:10
9532 03e1 500
eyot
11:49
eyot
11:48
2664 a852 500
Reposted fromhrafn hrafn viawszystkodupa wszystkodupa
eyot
22:09
tak tęsknię za Twoim dotykiem, tym wymyślonym, którego nigdy,
nigdy nie było
— Mikromusic,Tak tęsknię
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
eyot
21:54
eyot
19:07
1384 b926 500
Reposted fromnutt nutt viapchamtensyf pchamtensyf
eyot
19:06
2771 5450 500
eyot
19:03
eyot
19:01
7125 ba16 500
eyot
12:50
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viapchamtensyf pchamtensyf
eyot
12:43
9727 9749
Reposted fromniemoc niemoc viapchamtensyf pchamtensyf
eyot
12:43
- Podobno taka miłość jest najsilniejsza.
- Jaka?
- Platoniczna. Bo nigdy się nie spełnia. Nie mamy szans przekonać się, jakby było naprawdę. Zostają same marzenia.
— Wojciech Chmielarz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
eyot
12:42
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi via12czerwca 12czerwca
eyot
18:12
Pamiętaj, że nie masz starać się, żeby ludzie cię lubili. To ty masz lubić ludzi.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
eyot
20:08
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viapure-bliss pure-bliss
20:07
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viapure-bliss pure-bliss
eyot
20:03
pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy jej tego nie pokażesz - a potem wyślij.
Reposted fromdried dried viapure-bliss pure-bliss
eyot
20:02
zrób mi jakąś krzywdę.
chcę poczuć.
mocniej.
ostrzej.
dobitniej.
chcę wiedzieć.
czuć.
że jestem dla ciebie nikim.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl