Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
eyot
12:00
6156 d2bc 500
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
eyot
20:28
8307 8cd8 500
eyot
20:25
0254 8fad 500
Michał Matejczuk - "Świeżo malowane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
eyot
22:13
2496 59c0 500
BUT I HAD TO.
Reposted from0 0 vianothingiseverything nothingiseverything
eyot
22:06
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapure-bliss pure-bliss
eyot
21:20
Nadziei na prawdziwą miłość nie warto tracić z byle kim.
— J.Ros
Reposted fromnivea nivea via12czerwca 12czerwca
eyot
21:18
by Ezgi Polat
eyot
21:14
5520 236f 500
eyot
21:13
5020 b2f2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamolotovcupcake molotovcupcake
eyot
21:12
5828 6016
eyot
12:10
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viafrytkatosia frytkatosia
eyot
21:49
0735 2c33 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamolotovcupcake molotovcupcake
eyot
21:36
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
eyot
21:36
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna via12czerwca 12czerwca
eyot
21:36
Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć jakie książki czytam w nocy.
Co kręci mnie w seksie. 
Jakie lubię lody.  Jakie drinki piję w nocy.
Co mnie smuci a co cieszy.
Dlaczego szybko wpadam w gniew i jeszcze szybciej się godzę. 
Nie dowiedziałeś się jakie mam wspomnienia z dzieciństwa.
Jaka muzyka koi mnie a jaka pobudza. 
Dlaczego tak bardzo lubię morze.
Szkoda, że nigdy nie chciałeś poznać mnie tak naprawdę.
— "Pożądanie rozpoczyna się w głowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
eyot
14:34
4250 9f63 500
Reposted fromhrafn hrafn viaEldharjarr Eldharjarr
eyot
14:33
1847 a0f9 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaEldharjarr Eldharjarr
eyot
14:30
3850 67c6 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaEldharjarr Eldharjarr
eyot
20:45
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viapchamtensyf pchamtensyf
eyot
20:41
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl