Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

14:04

November 09 2018

18:54
18:53
7721 4f08 500
18:53
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viaeternaljourney eternaljourney

November 08 2018

17:17
10:50
3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

10:45
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
10:45
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viawszystkodupa wszystkodupa
06:21
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaeternaljourney eternaljourney
06:20
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaeternaljourney eternaljourney

November 07 2018

19:11
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplugss plugss

November 06 2018

13:18
13:16
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viakeeplooking keeplooking
12:39

Jesteś, naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viamorsik morsik
12:28
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viamorsik morsik
12:28
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viamorsik morsik
12:27
12:27
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viamorsik morsik
12:24
9129 bee0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamorsik morsik
12:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl