Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

17:26
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutofmyhead outofmyhead
17:19
Reposted fromewelina ewelina viaoutofmyhead outofmyhead
17:08
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
17:05
9923 1d50 500
Reposted fromdudku dudku viaoutofmyhead outofmyhead
17:01
9812 1242 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaoutofmyhead outofmyhead
17:01
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
Reposted fromagatiszka agatiszka viaoutofmyhead outofmyhead
16:17
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viaoutofmyhead outofmyhead
16:14
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaoutofmyhead outofmyhead
16:09
5440 209c
16:04
5760 6a58
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaoutofmyhead outofmyhead
16:04
0916 c571
Reposted fromwildatheart wildatheart viaoutofmyhead outofmyhead
16:03
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viaoutofmyhead outofmyhead
16:01
5042 4d0e
Reposted fromdobby dobby viaoutofmyhead outofmyhead
15:59
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
15:55
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaeternaljourney eternaljourney
15:50
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viawszystkodupa wszystkodupa

May 19 2019

20:51

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2015/04/07/penis-to-za-malo-aby-byc-mezczyzna/#more-2182
Reposted frompanikea panikea via28mm 28mm
20:50
20:47
5195 8852 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
20:45
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl