Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2019

14:36
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viawszystkodupa wszystkodupa

March 05 2019

21:51
4162 b13c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazie zie
21:51
2356 ff3e
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viatwice twice
21:50
8368 71bc 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
21:47

March 04 2019

15:23
4534 461f 500
Reposted fromgaf gaf viatwice twice

February 20 2019

15:52
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
15:48
2836 2a38 500
Reposted fromLunarr Lunarr viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
15:45
14:41
0689 d551 500

February 19 2019

21:58
9325 5cb1 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
21:57
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viapraesens praesens
21:54
21:53
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney

February 16 2019

20:02
20:00
6088 8068 500
19:57
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaeternaljourney eternaljourney
19:56
8935 2daa 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

February 11 2019

15:59
(...) nie wytrzymują, bo Ty jesteś kotem. Nawet jak mówisz, że nie uciekniesz to i tak możesz to zrobić, z Tobą nigdy nie wiadomo.
Reposted fromitgirl itgirl viapure-bliss pure-bliss
15:58
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viapure-bliss pure-bliss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl